de villa’s

 

VILLA 5 dankt haar naam aan het prachtige pand aan de Zeesserweg 5 in Ommen waar wij werken. Een fantastische villa, met een interessante geschiedenis. 

Frederik Eliza baron Mulert heeft tot aan zijn dood in 1933 in de villa gewoond. Op 26 februari overlijdt Baron Frederik op 74-jarige leeftijd. Als oud-inwoner van Ommen heeft hij in zijn testament de gemeente Ommen benoemd tot erfgenaam. De originele tekst uit zijn testament is er nog steeds!

 

“Uit mijner nalatenschap zullen allereerst moeten worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden terzake de vereffening des boedels.
Mijn landhuis “Piet Hein” met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten worden benut of gebruikt ten bate van het algemeen belang. Zoo mogelijk zal daartoe genoemd landhuis met tuin en gemeld saldo mijner nalatenschap moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen streken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zoolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds ten bate van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.”

 

Op 15 juni 1933 wordt de F.E. Baron Mulertstichting in het leven geroepen met als doel de villa te gebruiken voor bijvoorbeeld het verplegen van zieken. De villa is onder andere gebruikt als dagsanatorium, ambtswoning voor de burgemeester en kraamcentrum. Onze vergaderruimte wordt tot de dag van vandaag nog de ‘kraamkamer’ genoemd, omdat daar de beste ideeën worden geboren!

 

VILLA 5 in Enschede

 

En hoe trots! In september 2017 openden we een tweede vestiging in het bruisende Enschede. Om onze naam kracht bij te zetten hebben we natuuuuuuuuurlijk 😉  ook hier gekozen voor een villa, Villa Rozendaal. Deze villa staat bekend als een 20e-eeuwse architectonisch hoogstandje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel wijs zijn we met ons plekje aan de M.H. Tromplaan 9. Met zijn vele villa’s en bomen, fungeert deze straat als groene loper vanuit de binnenstad naar het Volkpark. Wij geven jullie graag een kleine blik in de geschiedenis en architectuur van onze nieuwe werkplek.

 

Villa Rozendaal staat in de wijk Stadsmaten, een villawijk uit de vroeg 20e eeuw dichtbij het historische centrum van Enschede. De monumentale villa uit 1915, is gebouwd in opdracht van de textielfabrikantenfamilie Rozendaal. Dat verklaart ook direct de naam. Opvallend is de vijfzijdige erker en een mooie veranda. Een echt imposant gebouw dat goed bewaard is gebleven! Niet alle villa’s in de wijk staan er nog. In de jaren ’70 en ’80 zijn er villa’s afgebroken of hebben een andere bestemming gekregen, zoals kantoorpanden. Daar zijn wij blij mee, want zo is Villa Rozendaal ook omgebouwd tot kantoorpand. De villa is één van de laatste intact gebleven onderdelen van het originele plan uit 1907. Ook in het interieur vind je nog steeds originele, zeldzame elementen.