Vraag

Ondersteuning in het realiseren van middelen voor externe en interne communicatie met inwoners en collega’s

Oplossing

Vormgeving van middelen, meedenken in content en ontwerp.

Resultaat

Twente Milieu Heldere en herkenbare communicatiemiddelen en een meerjarige samenwerking!

Twente Milieu werkt voor negen Twentse gemeenten en heeft als kerntaak het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Voor Twente Milieu is communicatie erg belangrijk. Met inwoners over het scheiden van afval, maar ook intern met collega’s over alle ontwikkelingen in het bedrijf en het contact met klanten. Daarom helpen wij Twente Milieu al enige jaren met heldere en aantrekkelijke communicatiemiddelen!

Voor Twente Milieu maken we wekelijks allerlei middelen. Een mooie samenwerking, waarin we het communiceren over afval richting inwoners van Twente, medewerkers en collega’s samen oppakken! Mooi werk!
< Ga terug naar alle cases